Shopping Cora | FRNL
Menu
Wat zoek je ?
in dit bereik
  door de plaats
   Mijn rekening

   Aanmelden


   Nog geen account ?

   > Mijn account aanmaken

   Algemene verkoopvoorwaarden


    

    

   Uitgever website / verkoper: cora nv

   met maatschappelijke zetel Rue de Capilône 10, 6220 Heppignies

   btw BE-0402.537.726 - RPR Charleroi

   LAATSTE UPDATE: 06/01/2023

   Preambule

   Cora nv, met maatschappelijke zetel rue de Capilône 10, 6220 Heppignies, btw-BE0402.537.726, RPR Charleroi,

   hierna "Cora" genoemd, zijn ondernemingen in de grootdistributie actief in de verkoop van alle soorten voedings- en niet-voedingsproducten.

   Contactgegevens:

   • Coradrive Woluwe, Gemeenschappenlaan 101, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe: + 32 2 778 18 18
   • Coradrive Rocourt, Chaussée de Tongres 269, 4000 Luik: +32 4 247 92 89
   • Coradrive Hornu, route de Mons 163, 7301 Hornu: +32 65 710 333
   • Coradrive Messancy, route d'Arlon, 6780 Messancy: +32 63 382 508
   • Coradrive Anderlecht, Olympische Dreef 15, 1070 Anderlecht: +32 2 55 85 581
   • Coradrive La Louvière, rue de la Franco-Belge 228 bte 500, 7100 La Louvière +32 64 278 261
   • Coradrive Châtelineau, rue du Trieu Kaisin 71 bte 1, 6200 Châtelineau: +32 71 240323

   U kunt bovenstaande telefoonnummers bellen van maandag tot zaterdag, behalve op feestdagen, van 9.00 tot 19.00 uur.

   Neem contact op per e-mail via het formulier op https://faq.cora.be/hc/nl/requests/new

   Artikel 1: Algemeen

   Deze Algemene Voorwaarden hebben tot doel de voorwaarden te beschrijven voor het reserveren van goederen en diensten tussen Cora en de Klant. Ze bepalen ook de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de websites www.coradrive.be en op het gebruik van de mobiele app van Cora die beschikbaar is in de Google Play Store en in de Apple App Store. De websites en de mobiele app zijn ontworpen om een bestelling te plaatsen en informatie te zoeken over de producten en diensten van Cora. Deze algemene voorwaarden drukken het geheel van de verplichtingen en rechten van de Partijen uit met betrekking tot het gebruik van de website en de app, het aanmaken van een Klantenaccount, de reservering via de website/mobiele app, de daaropvolgende levering en de aankoop die uit deze reservering voortvloeit.

   1.1. Volledige rechtsbevoegdheid van de Klant

   Volgens de Algemene Voorwaarden is een Klant elke natuurlijke persoon die ten minste 18 jaar oud is of op de datum van validatie van zijn bestelling gemachtigd is door een bevoegde persoon, een consument (elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet binnen zijn/haar commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije activiteit vallen), die een Cora-Klantenaccount aanmaakt met het oog op een reservering op de website en vervolgens de producten koopt in een van de afhaalpunten in België , voor bepaalde specifieke geografische gebieden, laat leveren via een Cora-partner.

   Om te kunnen reserveren moet de Klant een Cora-Klantenaccount hebben (voor meer informatie, klik hier https://www.cora.be/fr/6/conditions-du-compte-utilisateur).
   Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, door een Cora-Klantenaccount aan te maken en op het moment van elke reservering erkent de Klant dat hij volledig rechtsbevoegd is om zich onder deze Algemene Voorwaarden te verbinden.

   De Klant erkent kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en verklaart deze uitdrukkelijk te aanvaarden, ongeacht of de reservering werd gemaakt op de website, via de app of via enig ander middel.

   In die zin aanvaardt de Klant zonder voorbehoud alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere.

   1.2. Toepassingsgebied en duur van de Algemene Voorwaarden.

   De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn staan vermeld op de website of de app op de datum van de aanmaak van het Klantenaccount of, in geval van een reservering, op de datum van validatie van de reservering door de Klant (zie artikel 1.3).

   De Algemene Voorwaarden zijn geldig voor de duur die nodig is voor de levering van de onderschreven goederen, tot het verlopen van hun garanties.          

   Het feit dat Cora op een bepaald moment geen gebruik maakt van een van de clausules van de Algemene Voorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd als een afstand van het recht om later tijdstip wel van voormelde clausule gebruik te maken.

   De Algemene Voorwaarden van Cora zijn van toepassing op de reservering en verkoop van producten tussen Cora en de Klant na een reservering op de website of via de app; indien de Klant kiest voor levering aan huis waar dit mogelijk is, wordt de Klant doorverwezen naar een partner van Cora en zijn alleen de Algemene Leveringsvoorwaarden van deze partner van toepassing op de levering.

   1.3. Wijziging van de Algemene Voorwaarden.

   Cora behoudt zich het recht voor zijn Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn degene die van kracht zijn op de datum van de door de Klant gemaakte reservering en zijn weergegeven op de websites en de mobiele app. Deze Algemene Voorwaarden werden bijgewerkt op de datum vermeld in de hoofding. Deze uitgave annuleert en vervangt de vorige versies.

   De Klant wordt verzocht de website regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de huidige Algemene Voorwaarden te raadplegen alvorens zijn reservering te bevestigen.

   Artikel 2: Doel

   Het enige doel van deze website is de Klanten van de Cora hypermarkten de mogelijkheid te bieden producten te reserveren met betaling bij afhaling van de goederen in de vestiging of goederen te reserveren met vooruitbetaling online. De verkoop wordt pas gesloten wanneer de goederen worden afgehaald of de levering wordt aanvaard. Indien de reservering online wordt vooruitbetaald: de Klant is in geen geval verplicht over te gaan tot de aankoop van de producten van de reservering (onverminderd de bepalingen betreffende het herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 9). Na controle van de producten op het leveringsadres staat het de Klant vrij te beslissen of hij de gereserveerde producten geheel of gedeeltelijk aankoopt. In voorkomend geval wordt de leveringsbon gewijzigd en worden de niet gekochte producten van de reservering afgetrokken. Tevens zal de definitieve prijs opnieuw worden berekend. Indien de reservering niet online is vooruitbetaald: de Klant is in geen geval verplicht de producten van de reservering aan te kopen. Na controle is de Klant vrij om te beslissen of hij de gereserveerde producten geheel of gedeeltelijk aankoopt.  De eigendomsoverdracht van het (de) bestelde product(en) geschiedt onder voorbehoud van de volledige betaling van de prijs.

   Cora behoudt zich het recht voor een reservering niet te honoreren indien er een geschil bestaat tussen de Klant en Cora.

   Cora behoudt zich het recht voor de gereserveerde hoeveelheden te beperken tot de normale hoeveelheden voor een gemiddeld gezin.

   In geval van een bestelling die de normale behoeften van een gezin overschrijdt, behoudt Cora zich het recht voor de reservering op te schorten en contact op te nemen met de Klant voor opheldering. Indien de cliënt onvoldoende waarborgen biedt, behoudt Cora zich het recht voor de reservering te annuleren.

   In geval van oneigenlijk gebruik van de websites en/of de mobiele app of het herhaaldelijk niet afhalen van reserveringen door de Klant, behoudt Cora zich het recht voor om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om zijn belangen te beschermen en de eventueel geleden schade vergoed te krijgen. Na twee keer niet ophalen kan het account van de Klant worden geblokkeerd.

   De Klant wordt geacht de op het ticket of de leveringsbon vermelde producten (hoeveelheid, aard van de producten, kwaliteit) definitief te aanvaarden door de producten in ontvangst te nemen of door de leveringsbon bij de afhaling of levering te ondertekenen. Deze aanvaarding laat eventuele verborgen gebreken of de toepassing van het herroepingsrecht onverlet.

   Artikel 3: Productkenmerken en prijzen

   3.1 Productkenmerken bekijken

   Cora presenteert op zijn website en mobiele app de producten en hun beschrijving, zodat de Klant vóór de definitieve reservering de essentiële kenmerken ervan kan kennen.

   De foto's en afbeeldingen op de website en de app dienen uitsluitend ter illustratie en zijn niet contractueel bindend. Hoewel Cora zijn uiterste best heeft gedaan om de producten zo getrouw mogelijk weer te geven, kan het niet garanderen dat de weergave van de producten op het scherm van de Klant exact overeenkomt met de gereserveerde producten. De producten kunnen dus enigszins afwijken van deze afbeeldingen. Hoewel Cora alles in het werk heeft gesteld om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunnen alle groottes, gewichten, inhoud, afmetingen en maten die op de website en de mobiele app worden afgebeeld in redelijke mate afwijken van het product dat geleverd zal worden. Door deze verschillen kan de prijs dienovereenkomstig variëren.

   De productfiche is de enige contractuele bron, met uitsluiting van de presentatiefoto's.

   Alles is in het werk gesteld om de nauwkeurigheid van de informatie over elk product te garanderen. Niettemin worden voedingsproducten voortdurend aangepast, zodat ingrediënten, voedings- en dieetwaarden en allergenen kunnen veranderen. Om deze redenen dient u altijd de verpakking en het etiket van het product te lezen en niet alleen rekening te houden met de informatie op de website en de mobiele app.

   Als u vragen hebt over onze Cora merkproducten, kunt u altijd contact opnemen met onze Klantendienst via https://faq.cora.be en met de fabrikant als het gaat om nationale merkproducten.

   Cora kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste productinformatie die door de fabrikant is verstrekt.

   Productinformatie mag alleen voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Voor elk ander gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cora vereist. Dit geldt voor de reproductie, wijziging, vertaling, opslag, verwerking en weergave van de inhoud van databanken of van andere elektronische systemen en media.

   3.2. Beschikbaarheid van de producten / geldigheid van het aanbod

   Cora stelt alles in het werk om de beschikbaarheid van het hele aangeboden productassortiment te verzekeren. Cora kan niet garanderen dat er voor elke reservering producten op voorraad zijn.

   De productaanbiedingen en prijzen op de website zijn in principe geldig zolang ze zichtbaar en beschikbaar (= aanwezigheid van de knop "toevoegen aan winkelmandje") zijn op de website.

   Het feit dat een product aan het winkelmandje wordt toegevoegd, betekent echter niet dat de reservering is bevestigd. Het product kan namelijk onbeschikbaar worden tussen het moment van toevoegen aan het winkelmandje en de bevestiging van de reservering door Cora. In dat geval wordt de Klant zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van deze onbeschikbaarheid en wordt hij, indien nodig, onmiddellijk terugbetaald.

   Cora doet er alles aan om de door de Klant gereserveerde artikelen tijdig te verzamelen, afhankelijk van de beschikbare voorraad. Cora kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging bij het klaarzetten of niet klaarzetten van alle gereserveerde goederen. In geval van vertraging of onbeschikbaarheid van gereserveerde goederen verbindt Cora zich ertoe contact op te nemen met de Klant en hem de mogelijkheid te bieden zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te annuleren vóór de afhaling/levering. Indien Cora in geval van levering niet in staat is vóór de levering contact op te nemen met de Klant, wordt geen vervangend artikel voorzien. Door het vakje vervanging aan te vinken, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud het principe van vervanging.

   Cora behoudt zich het recht voor om voor verse en/of op gewicht te meten producten een lichtjes gewijzigde hoeveelheid aan te bieden. Door deze wijzigingen kan de prijs dienovereenkomstig variëren. In geval van een kleinere hoeveelheid wordt de Klant terugbetaald.

   3.3 Prijzen

   De prijzen van de op de website en de app gepresenteerde producten zijn aangegeven in euro inclusief btw. Niet inbegrepen zijn:

   -           de eventuele bijdrage in de leveringskosten die extra in rekening wordt gebracht in geval van levering aan huis, en die wordt aangegeven vóór de definitieve validatie van de bestelling;

   -           eventuele voorbereidingskosten en kosten van orderverwerking ten laste van de Klant;

   -           het bedrag van het leeggoed met statiegeld.        

   Alle prijzen die op de website en de mobiele app worden getoond, worden als indicatie gegeven. Het totale bedrag van de bestelling dat op de website en de mobiele app wordt getoond, wordt dus ook als indicatie gegeven. Indien de Klant ervoor kiest om de gereserveerde producten af te halen bij een afhaalpunt van Cora Drive, kunnen de prijzen die in rekening worden gebracht op het moment van afhalen hoger zijn dan de prijzen die gelden in de winkel op de dag van afhalen. De bij de reservering aangekondigde promoties en kortingen zijn degene die gelden op de dag waarop de reservering wordt bevestigd. De Klant kan alleen profiteren van de promoties, waardebonnen en kortingen die gelden op de dag dat zijn reservering wordt bevestigd. Deze bonnen moeten vóór de bevestiging van de reservering worden ingevoerd in aanmerking te worden genomen. Het kan gebeuren dat er een fout optreedt in de prijs vermeld op de website en de mobiele app.

   De prijzen zijn onderworpen aan de Belgische btw. Elke wijziging van het wettelijk tarief van deze btw zal worden weerspiegeld in de prijs van de producten die op de website worden gepresenteerd, op de datum die door de desbetreffende wet wordt bepaald. De prijzen van de producten omvatten niet de communicatiekosten verbonden aan het gebruik van de website of aan de eventuele kosten van de telefonische communicatie die ten laste blijven van de Klant.

   Cora neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de producten correct in het systeem worden vermeld. Het is echter niet uitgesloten dat, ondanks de redelijke inspanningen van Cora, sommige producten op de website en/of de app onjuist geprijsd zijn. In dat geval wordt de reservering, ook al is deze automatisch bevestigd door Cora en/of de Klant, geannuleerd. De Klant zal zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld zodat hij, indien hij dit wenst, het product opnieuw kan reserveren tegen de juiste prijs.

   Artikel 4 - Algemene procedure:

   Iedereen die de website wil gebruiken, moet een registratieprocedure volgen om een gebruikersaccount aan te maken.

   De Klant maakt een online reservering via de website of de app in overeenstemming met de operationele instructies.

   De Klant kiest een beschikbaar tijdslot om de dag en het tijdstip te bepalen waarop de reservering in de betrokken hypermarkt wordt afgehaald.

   Het "Reserveringsoverzicht" vermeldt altijd de details van de mand (product(en), hoeveelheid, prijs), de eventuele kortingen, het bedrag van de voorbereidingskosten en de reserveringskosten die door de Klant moeten worden betaald, het bedrag van het leeggoed met statiegeld, het totaalbedrag van de reservering, het afhaalpunt en de datum en het tijdslot waarop de reservering ter beschikking wordt gesteld.

   De Klant kiest tussen online vooruitbetaling of betaling bij afhaling. Afhankelijk van deze keuze wordt de Klant uitgenodigd om op de website of de app te klikken op het overeenkomstige icoontje, respectievelijk "Online betaling" of "Betaling bij afhaling", en zijn betalingsverplichting te valideren.

   De Klant ontvangt een bevestigingsmail met een reserveringsnummer.

   De Klant gaat op de gekozen dag en het gekozen tijdstip naar het afhaalpunt, geeft het reserveringsnummer door, controleert de reservering en de geleverde producten, betaalt de prijs indien dit nog niet online is gebeurd en neemt in voorkomend geval de artikelen mee.

   Bij betaling bij afhaling is de verkoop pas effectief wanneer de Klant de artikelen afhaalt en betaalt aan de kassa van het afhaalpunt. Evenzo is in het geval van vooruitbetaling de verkoop pas effectief wanneer de Klant de artikelen afhaalt bij het afhaalpunt. In beide gevallen, aangezien de Klant de producten pas koopt nadat hij ze op het afhaalpunt van Cora heeft kunnen controleren, is er geen sprake van verkoop op afstand en heeft de Klant dus geen herroepingsrecht. Ten slotte kan de Klant, voor zover hij de mogelijkheid heeft de inhoud van zijn reservering en de gekochte artikelen na te kijken, Cora in geen geval aansprakelijk stellen voor afwijkingen in de hoeveelheid of de kwaliteit van de producten.

   Na een langdurige periode van inactiviteit van ten minste 12 maanden van een gebruikersaccount, behoudt Cora zich het recht voor dit definitief te verwijderen.

   Voor bepaalde geografische gebieden kan de Klant ook kiezen voor levering aan huis. In dat geval wordt de Klant doorverwezen naar de website van de partner en zijn alleen de algemene voorwaarden van deze laatste van toepassing op de levering.

   Al deze stappen worden hieronder beschreven.

   ARTIKEL 5: AANMAKEN VAN HET KLANTENACCOUNT EN RESERVERING

   5.1 Rubriek "Mijn account”

   5.1.1 "Mijn account" aanmaken

   Om te reserveren via de website of de app moet de Klant eerst een Klantenaccount aanmaken. Die moet worden aangemaakt op de website of de app:

   -           Ofwel vóór elke reservering door te klikken op de link "Mijn account" bovenaan de pagina's van de website of vanuit de sectie "Mijn account" op de app;

   -           Ofwel via de navigatiebalk onderaan de website;

   -           Ofwel tijdens het reserveren, na bevestiging van het winkelmandje en bij de identificatie van de Klant.

   Om een account aan te maken, moet de Klant zijn e-mailadres en een wachtwoord invoeren, dat moet worden bevestigd op dezelfde dag dat het account wordt aangemaakt. Het wachtwoord van de Klant is een strikt persoonlijk en vertrouwelijk id. Is de Klant het verloren of vergeten, dan moet hij dat zo snel mogelijk aan Cora melden. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn account, tot het wordt gedeactiveerd.

   Daarnaast wordt de Klant om informatie gevraagd om zijn inschrijving voort te zetten (aanspreking, voornaam, naam, geboortedatum, e-mailadres, exact postadres, postcode, telefoonnummer). De Klant verbindt zich ertoe waarheidsgetrouwe en oprechte informatie te verstrekken en Cora op de hoogte te stellen van elke wijziging daarvan. Een samenvatting van de verstrekte informatie wordt aan de Klant voorgelegd. Deze informatie is noodzakelijk voor het beheer van de reserveringen en voor de commerciële relatie tussen Cora en de Klant. Bijgevolg staat het niet verstrekken van de gevraagde informatie gelijk aan het afzien van het aanmaken van een account.

   Cora kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele invoerfouten en de gevolgen daarvan, zoals een vertraagde en/of foutieve levering.

   5.1.2 "Mijn account" gebruiken

   De Klant kan zijn reserveringen volgen op de website en/of de app, in de rubriek "Mijn account". De geschiedenis van de transacties tussen Cora en de Klant kan te allen tijde worden geraadpleegd op de website en op de app in de rubriek "Mijn account".

   5.1.3 Deactivering van "Mijn Account"

   In geval van niet-naleving van de Algemene Voorwaarden door de Klant behoudt Cora zich het recht voor om het account van de Klant van rechtswege en zonder schadevergoeding te deactiveren, zonder voorafgaande kennisgeving. Cora stuurt de Klant hiertoe een e-mail of een aangetekende brief met ontvangstbevestiging en geeft de Klant een termijn van 30 kalenderdagen om eventuele opmerkingen te formuleren. Na het verstrijken van deze termijn en na onderzoek van de eventuele opmerkingen van de Klant, zal Cora, indien nodig, het account definitief verwijderen. In geval van fraude door de Klant wordt het account van rechtswege, zonder kennisgeving, zonder formaliteit en zonder schadevergoeding gedeactiveerd.

   De Klant die zijn account wenst te deactiveren, brengt Cora hiervan op de hoogte per e-mail of per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan CORA nv "coradrive", Rue de Capilône 10, 6220 Heppignies, België.

   Cora verbindt zich ertoe het account binnen maximaal 7 dagen na ontvangst van deze brief te deactiveren.

   5.2 Validatie van de reservering door de Klant

   De Klant maakt een reservering in overeenstemming met de aanwijzingen op de website of de app. De Klant kan de details van de reservering en de totale prijs ervan controleren en eventuele fouten corrigeren voordat hij bevestigt dat hij ermee akkoord gaat.

   Zijn toestemming gebeurt met een "dubbele klik" (2 muisklikken):

   -           Met de 1e klik kunt u de producten in het mandje valideren, nadat u ze hebt gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd;

   -           Met de tweede klik kunt u de reservering definitief bevestigen, nadat u ze hebt gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd.

   Een niet gevalideerde reservering kan niet worden gehonoreerd. Het louter toevoegen van een product aan het winkelmandje vormt dus geen validatie van de reservering.

   Cora raadt de Klant aan de gegevens met betrekking tot zijn reservering op papier of op een betrouwbare gegevensdrager bij te houden.

   De Klant erkent dat hij volledig geïnformeerd is over het feit dat zijn instemming met de inhoud van de Algemene Voorwaarden geen handgeschreven handtekening vereist, in die zin dat de Klant de daarin voorgestelde producten en diensten online reserveert.

   5.3 Bevestiging van de reservering door Cora

   Cora bevestigt dat de reservering van de Klant in aanmerking is genomen door automatisch een e-mail te sturen met alle informatie die de Klant heeft verstrekt, met name

   -           de essentiële kenmerken van het (de) bestelde product(en);

   -           de vermelding van de prijs inclusief btw;

   -           in voorkomend geval de moeilijkheden of het voorbehoud in verband met de geplaatste reservering.

   Cora heeft een verificatieprocedure voor reserveringen ontwikkeld om vooruitbetalingen op afstand te beveiligen, evenals procedures en geautomatiseerde gegevensverwerking om fraude bij betalingen met bankkaart te bestrijden door het instellen van een niveau voor de analyse van transacties (analyse van de bestelling) die met een bankkaart zijn betaald.

   Bij niet-betaling wegens frauduleus gebruik van een bankkaart worden de gegevens in verband met de reservering van de Klant die gekoppeld is aan de niet-betaling ingeschreven in een bestand met incidenten bij betaling met bankkaart. Een onregelmatige verklaring of een afwijking kan eveneens het voorwerp uitmaken van een specifieke verwerking.

   Om deze controles te kunnen uitvoeren beschikt Cora, in geval van vooruitbetaling met bankkaart, over een termijn van twee (2) werkdagen vanaf de validatie van de reservering door de Klant om de reservering al dan niet te valideren.

   In het kader van de procedures voor fraudebestrijding bij betaling per bankkaart en om elk gevaar voor identiteitsdiefstal te voorkomen, kan Cora de Klant vragen een bewijs van identiteit, woonplaats en/of bankrekening (die van de rekening van de voor de betaling gebruikte kaart) voor te leggen. Deze documenten moeten van de Klant zijn. In dat geval wordt de reservering pas bevestigd nadat deze documenten zijn ontvangen en gevalideerd. De voorbereidingstijd van de reservering kan worden beïnvloed door vertraging bij het doorgeven van deze informatie. Indien de documenten niet binnen vier (4) dagen worden verstrekt (te rekenen vanaf de datum van verzending van de e-mail waarin om de bewijsstukken wordt gevraagd), behoudt Cora zich het recht voor om de reservering te annuleren en zal het in voorkomend geval de Klant het bedrag terugbetalen dat reeds zou ingehouden zijn.

   Cora behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren om legitieme redenen en in het bijzonder (zonder dat deze lijst beperkend is):

   • wanneer de gereserveerde hoeveelheden abnormaal hoog zijn in verhouding tot de normale detailhandelhoeveelheden, d.w.z. hoeveelheden die gewoonlijk door kopers in hun hoedanigheid van consument worden gereserveerd;
   • in geval van frauderisico;
   • in geval van herhaalde niet-aankoop (afhaling) van voorbereide reserveringen;
   • in geval van al dan niet opzettelijke hacking van het systeem vanaf de computer van waarop de reservering is gedaan;
   • in geval van weigering van toestemming tot betaling door officieel erkende instanties;
   • in geval van niet-betaling van een eerdere levering;
   • in geval van een geschil over betalingen in verwerking;
   • in geval van problemen met de ontvangen reservering;
   • in geval van onvolledige reservering;
   • in geval van voorzienbare problemen met de levering van het product;
   • indien voor een of meer gereserveerde producten een terugroepingsprocedure loopt.

   Wanneer een reservering wordt geweigerd, zal Cora de Klant daar zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte van brengen.

   Cora behoudt zich tevens het recht voor om het gebruikersaccount van de Klant om legitieme redenen definitief te verwijderen.

   De computerregisters, die in de informaticasystemen van Cora worden bijgehouden, gelden als bewijs van communicatie, reservering, afhaling, vooruitbetaling, enz. tussen de partijen.

   ARTIKEL 6: BETALING

   De geïnde bedragen kunnen in geen geval worden beschouwd als aanbetalingen of voorschotten. Alleen volledige betaling is aanvaardbaar.

   6.1 Beschrijving van de op de website beschikbare methoden van vooruitbetaling:

   6.1.1 Bankkaart

   Cora aanvaardt enkel de volgende bank- en kredietkaarten: Bancontact, Maestro, Visa en Mastercard.

   De vooruitbetaling van de reservering vindt plaats op het moment van validatie van de reservering door Cora.

   6.1.2 Cora betaalkaart

   Transacties worden "contant" geregistreerd door Cetelem voor aankopen in de Cora-winkels, overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke Algemene Voorwaarden, beschikbaar op onze website www.cora.be. Let op, betaling met de Cora-kaart is niet mogelijk in onze winkels in Luxemburg.

   6.1.3 Beveiliging van betaalmiddelen

   Alle banktransacties worden op de website op een beveiligde manier uitgevoerd. Cora gebruikt het 3-DSecure protocol van zijn serviceprovider, dat de informatie versleutelt om alle gegevens met betrekking tot persoonlijke informatie en betaalmiddelen te beschermen. De informatie die bij een reservering wordt doorgegeven (kaartnummer en geldigheidsdatum) wordt niet opgeslagen op de servers van Cora.

   Om de veiligheid te verhogen moet de Klant deze informatie bij elke nieuwe reservering verstrekken.

   6.2 Betaling bij afhaling

   De Klant garandeert Cora dat het gebruikte betaalmiddel geldig is en niet afkomstig is uit een frauduleuze handeling.

   In het geval van een reservering die niet volledig door de Klant is betaald, betaalt de Klant de prijs van zijn aankopen op het afhaalpunt van Coradrive in de betreffende vestiging op het moment dat de gereserveerde producten worden afgehaald. De bij het betreffende afhaalpunt beschikbare betaalmiddelen worden vermeld op de pagina van de website waarop de reservering van de Klant is samengevat.

   Het totale bedrag dat bij het afhalen moet worden betaald, staat vermeld op het reserveringsoverzicht. Na betaling wordt een kasticket uitgegeven op basis van de prijzen geldig op de dag van de reservering.

   Als de Klant zijn cora-kaart vermeldt op het moment van inschrijving, zal hij profiteren van de cora getrouwheidsvoordelen gekoppeld aan de cora klantenkaarten volgens de geldende voorwaarden. Hetzelfde geldt bij betaling met de cora betaalkaart of op vertoon van de cora betaalkaart bij het afhalen. De getrouwheidsvoordelen die Cora aanbiedt voor de verkoop in de winkel zijn van toepassing op de reserveringen die via de website en de app zijn voorbereid.

   In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de prijs van de goederen behoudt Cora zich met name het recht voor een reservering weigeren te honoreren, alle lopende reserveringen te annuleren, een levering weigeren uit te voeren of het account van de Klant op te schorten of zelfs te verwijderen.

   6.3 Factuur / Leveringsbon

   De factuur (leveringsbon) wordt opgesteld bij elke afhaling en wordt op dat moment persoonlijk overhandigd. Ze kan door Cora ook in digitaal formaat ter beschikking worden gesteld, waarmee de cliënt instemt door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden. Bij onmiddellijke vooruitbetaling kan een factuur worden opgemaakt bij de levering van de producten.

   De Klant heeft ook de mogelijkheid de factuur te downloaden en/of af te drukken via zijn Klantenaccount.

   Artikel 7 - Producten

   Elke vooruitbetaling en betaling impliceert de aanvaarding door de Klant van de prijzen en de beschrijving van de te koop aangeboden producten. De foto's, films, tekeningen, enz. van de producten zijn slechts illustraties ter informatie. De Klant wordt verzocht de beschrijving van elk product te raadplegen om de kenmerken ervan te kennen en, voor volledige informatie, de etikettering van de producten te controleren bij het afhalen van zijn reservering, vóór elk verbruik of gebruik en, in voorkomend geval, vóór de uitoefening van zijn herroepingsrecht. Voor het bovenstaande wordt verwezen naar punt 3.1 van deze Algemene Voorwaarden.

   De op de website gepresenteerde producten worden, tenzij anders vermeld, geacht in voldoende hoeveelheid beschikbaar te zijn voor de detailhandel. Indien echter, ondanks de waakzaamheid van Cora, een gereserveerd product niet beschikbaar is, wordt de Klant hiervan uiterlijk bij het afhalen van zijn reservering op de hoogte gesteld. Het restant van de reservering wordt hem ter beschikking gesteld zonder het ontbrekende product, dat hem niet in rekening wordt gebracht of, in geval van online vooruitbetaling, wordt terugbetaald. Wanneer een gelijkwaardig product in voorraad is, wordt de Klant dit product aangeboden ter vervanging van zijn oorspronkelijke keuze. Hij is vrij om dit te aanvaarden of te weigeren.

   Reserveringen worden klaargemaakt en verdeeld in verschillende verpakkingen, afhankelijk van het soort product(en). Cora behoudt zich het recht voor de verdeling en/of verpakking te wijzigen.

   Artikel 8 - Afhaling

   Om de gereserveerde voorwerpen af te halen, moet de Klant zich met het hem toegezonden reserveringsnummer naar het afhaalpunt van Coradrive in de betreffende vestiging begeven. De Klant kan gevraagd worden een identiteitsbewijs te tonen. De artikelen worden aan de Klant ter beschikking gesteld op de datum en het tijdstip die bij de reservering zijn aangegeven.

   Het is belangrijk het afhaalschema te respecteren:

   • bij vroegtijdige aankomst is het niet gegarandeerd dat de reservering klaarstaat;
   • bij laattijdige aankomst verliest de Klant zijn voorrang bij de behandeling.

   De tijdsloten zijn beschikbaar per halfuur op de gebruikelijke openingsdagen van de hypermarkt, onder volgend voorbehoud:

   • maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 19.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur (elke vestiging is vrij om ruimere openingstijden te hanteren);
   • ten vroegste 2 uur nadat de bestelling is gevalideerd (indien geplaatst voor 17.00 uur), of de volgende werkdag (indien geplaatst na 17.00 uur);
   • tot maximaal 5 dagen nadat de bestelling is bevestigd;
   • zodra een tijdslot vol is, kan het niet meer worden geselecteerd;
   • buiten de inventarisperiodes wanneer de betrokken vestiging uitzonderlijk gesloten is.

   Indien de producten niet zijn betaald en afgehaald aan het einde van de in de reservering geplande en aangegeven dag, wordt de reservering behouden. In geval van herhaalde niet-aankoop/afhaling van voorbereide reserveringen behoudt Cora zich het recht voor het account van de Klant te verwijderen.

   Bij het afhalen van de producten dient de Klant zich ervan te vergewissen dat er geen zichtbare schade is en dat de producten in overeenstemming zijn met de reservering (hoeveelheid, aard van de producten, enz.). Elke klacht dienaangaande moet onmiddellijk bij de afhaling aan de betrokken vestiging worden gemeld.

   Na afhaling is de Klant verantwoordelijk voor het vervoer en de correcte bewaring van de producten.

   Inzake de wettelijke bepalingen die de verkoop van bepaalde producten aan minderjarigen of andere categorieën verbieden, worden de voorwaarden gecontroleerd op het moment dat de bestelde producten worden geleverd of afgehaald. Cora behoudt zich het recht voor de afhaling of levering te weigeren indien de koper niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Indien er twijfel bestaat over de leeftijd van de Klant die de goederen in ontvangst neemt of afhaalt, worden voornoemde goederen niet overhandigd, tenzij op het moment van levering of afhaling onomstotelijk kan worden aangetoond dat de Klant in kwestie de wettelijk vereiste minimumleeftijd heeft bereikt. Indien reeds een vooruitbetaling is gedaan, zal de Klant onmiddellijk worden terugbetaald.

   Voor bepaalde geografische gebieden kan de Klant ook kiezen voor levering aan huis. In dat geval wordt de Klant doorverwezen naar de website van de partner, volgt hij de desbetreffende instructies en betaalt hij de leveringsdienst volgens de voorwaarden die bij deze partner van toepassing zijn.

   Artikel 9: Herroepingsrecht (Let op: alleen voor consumenten bij levering aan huis)

   Voor elke aankoop van goederen of diensten, onder voorbehoud van de hieronder vermelde uitsluitingen, beschikt de Klant over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de levering, d.w.z. het moment waarop het product wordt geleverd op het adres dat de Klant heeft gekozen om te worden geleverd, om het contract te herroepen. Tijdens deze termijn kan de Klant de producten met betrekking tot zijn reservering zonder boete en zonder opgave van redenen terugsturen, overeenkomstig de bepalingen die in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen. In dat geval betaalt Cora de volledige aankoopprijs terug, met hetzelfde betaalmiddel dat de Klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt.

   Cora behoudt zich echter het recht voor de terugbetaling uit te stellen tot het de goederen heeft teruggekregen.

   Tijdens de herroepingstermijn wordt de Klant aangeraden de goederen en de verpakking met zorg te behandelen, niet uit te pakken en niet te gebruiken, behalve voor zover dit nodig is om te beoordelen of hij de goederen wenst te behouden.

   De Klant die zijn herroepingsrecht wil uitoefenen, neemt contact op met de Klantenservice, bij voorkeur via het “contactformulier”, en geeft duidelijk aan dat hij van dit recht gebruik wil maken. Het herroepingsrecht kan ook worden uitgeoefend met behulp van het door Cora op het afhaalpunt voorziene herroepingsformulier. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, kan de Klant ook gebruikmaken van het door de FOD Economie aangeboden herroepingsformulier, dat in bijlage is opgenomen. De Klant kan zijn bestelling ook herroepen door Cora een andere ondubbelzinnige verklaring in die zin te sturen. In alle gevallen moeten de volledige contactgegevens van de Klant en het bestelnummer worden vermeld.

   BELANGRIJK: Vanaf de mededeling van de beslissing om zijn herroepingsrecht in te roepen, beschikt de Klant over een termijn van 14 dagen om de goederen terug te sturen volgens de hieronder vermelde modaliteiten. De Klant moet bij elk retourpakket de ingevulde en ondertekende retourbon en het bijhorende etiket voegen. De retourbon en het etiket worden door Cora bezorgd per e-mail of op verzoek bij het afhaalpunt.

   Als niet wordt voldaan aan een van deze modaliteiten, behoudt Cora zich het recht voor de terugzending van het product niet te accepteren en kan de terugbetaling niet plaatsvinden.

   De producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking en in goede staat worden teruggezonden. De producten moeten volledig zijn en in perfecte staat voor wederverkoop, d.w.z. vergezeld van de in de productfiche vermelde accessoires (documentatie, licentie voor informaticaproducten, enz.). Elk product dat door de Klant is beschadigd, onvolledig is of voor andere doeleinden is gebruikt dan degene die strikt beperkt zijn tot de redelijke uitoefening van het herroepingsrecht, kan worden geweigerd: het wordt niet terugbetaald of geruild en wordt aan de Klant teruggezonden. Alleen de handelingen die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van de producten vast te stellen, worden beschouwd als toegestaan gebruik in het kader van de redelijke uitoefening van het herroepingsrecht. Verbruiksartikelen, onderhoudsproducten, inktpatronen, enz. mogen in geen geval gedeeltelijk worden gebruikt.

   De retour gebeurt via de vervoerder die de Klant kiest. Elk retourpakket moet verplicht vergezeld zijn van de ingevulde en ondertekende retourbon en het bijhorende etiket. De retourbon en het etiket worden door Cora per e-mail aan de Klant toegezonden, ongeacht de wijze waarop de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent. De kosten in verband met de retourzending zijn uitsluitend voor rekening van de Klant.

   Cora behoudt zich het recht voor het product niet te accepteren als de retourbon en het bijhorende etiket ontbreken (of als Cora niet in staat is de Klant te identificeren).

   De Klant is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere handeling dan degene die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

   De Klant kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen in de volgende gevallen:

   -           In geval van levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument of goederen die duidelijk voor een welbepaalde persoon bestemd zijn;

   -           In geval van levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen;

   -           Bij levering van verzegelde audio- of video-opnamen of verzegelde software die na levering zijn ontzegeld;

   -           De levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen vat heeft en die zich tijdens de herroepingsperiode kunnen voordoen;

   -           De levering van goederen die, nadat ze zijn geleverd en hun aard, onlosmakelijk zijn vermengd met andere artikelen;

   -

   -           Serviceovereenkomsten nadat de service volledig is uitgevoerd en indien de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument, die ook heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig door het bedrijf is uitgevoerd;

   -           De levering van een krant, tijdschrift of magazine, met uitzondering van abonnementen op deze publicaties;

   -           De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument, die ook heeft erkend dat hij daardoor zijn herroepingsrecht verliest;

   -           Se levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na levering door de consument zijn ontzegeld (deze uitzondering omvat met name hygiëne-, schoonheids- en gezondheidsproducten, ondergoed, lingerie, badkleding, levensmiddelen of producten die met levensmiddelen in aanraking komen);

   -           Serviceovereenkomsten voor weddenschappen en loterijdiensten;

   -           Enz.

   Uitgesloten zijn met name levensmiddelen waarvan de verpakking is geopend of producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken op het moment dat Cora de producten ontvangt.

   BELANGRIJK, Dit artikel is niet van toepassing op het afhalen van goederen op het afhaalpunt van Cora, in de zin dat dit geen verkoop op afstand is omdat de Klant de producten pas koopt nadat hij de gelegenheid heeft gehad ze op het afhaalpunt van Cora te controleren, zelfs in geval van vooruitbetaling.

   Artikel 10: Garantie

   10.1. Wettelijke garantie

   Cora stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de producten overeenstemmen met de reservering van de Klant en beantwoorden aan diens normale verwachtingen, rekening houdend met de productspecificaties. Cora garandeert tevens dat alle producten voldoen aan alle ten tijde van de reservering door de Klant geldende wetten.

   In ieder geval kan de Klant een beroep doen op de wettelijke garantie van 2 jaar voor producten die via de website of via de app zijn gereserveerd.

   De wettelijke garantie is niet van toepassing:

   -           Indien de gebreken te wijten zijn aan normale slijtage van het product;

   -           Indien de gebreken door externe oorzaken worden veroorzaakt;

   -           In geval van indirecte en onvoorziene schade, indien deze is veroorzaakt door een product met een conformiteitsgebrek;

   -           Voor gebreken veroorzaakt door het niet naleven van de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant of door wijzigingen;

   -           Veranderingen aangebracht in strijd met de instructies van de fabrikant;

   -           Voor gebreken die het gevolg zijn van onjuist gebruik van het product (zoals abnormale slijtage door oneigenlijk gebruik).

   Om een beroep te doen op deze garantie moet de Klant de gebreken melden bij de Klantenservice van Cora (via het formulier op https://faq.cora.be/hc/nl/requests/new), binnen de twee maanden nadat deze door de Klant ontdekt zijn of hadden moeten zijn, en moet de Klant het gebrekkige product binnen deze periode van twee maanden terugbrengen de Klantendienst in een van de Cora hypermarkten in België.

   Cora is niet aansprakelijk jegens de Klant indien:

   -           deze laatste de producten niet voor het beoogde doel heeft gebruikt;

   -           het betrokken product door deze laatste is aangepast, gewijzigd of hersteld;

   -           het betrokken product door de wil of nalatigheid van de Klant is beschadigd;

   -           het product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normale slijtage.

   In het kader van de wettelijke garantie heeft de Klant recht op:

   • gratis herstel of vervanging van de goederen (naar keuze van de Klant, maar binnen de grenzen van wat mogelijk en redelijk is).
   • indien herstel of vervanging niet mogelijk is of tot onevenredige kosten voor Cora zou leiden, prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst te eisen.

   Als het gebrek gering is, kan de Klant geen ontbinding van de overeenkomst eisen. Het is aan Cora om te bewijzen dat het gebrek gering is.

   Het recht om de koopovereenkomst op te zeggen wordt door de Klant uitgeoefend door middel van een eenzijdige intentieverklaring gericht aan Cora.

   Cora verbindt zich er nog steeds toe het wettelijke beginsel in acht te nemen van de verlenging van de garantieperiode met de volledige periode van onbruikbaarheid van het toestel in geval van defect.

   10.2 Contractuele garantie

   De Klant geniet dezelfde garanties op producten die na een reservering via de website of de app zijn gekocht als degene die gelden voor producten die in de betrokken hypermarkt zijn gekocht.

   Elke consument heeft wettelijke rechten onder de toepasselijke wetgeving die de verkoop van consumptiegoederen regelt. Deze rechten worden op geen enkele wijze aangetast door deze cora garantie.

   Gezien de bederfelijke aard van bepaalde verkochte goederen verbindt de Klant zich ertoe de conformiteit van zijn reservering bij ontvangst te controleren.

   Na betaling is de Klant verantwoordelijk voor het vervoer en de correcte bewaring van de producten.

   Bij Cora geldt het kasticket als garantie.

   Cora verbindt zich er tevens toe al haar Klanten te laten genieten van de garanties van de leverancier wanneer deze verder gaan dan de wettelijke garanties.

   De Klant is verplicht de bij het product geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen, evenals de exacte voorwaarden van de fabrieksgaranties die op de producten van toepassing kunnen zijn. De garanties worden bij het product geleverd en kunnen in de meeste gevallen worden geraadpleegd op de website van de fabrikant. Om van de door de fabrikant verleende fabrieksgarantie te genieten, moet de Klant rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.

   Cora kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de fabrikant zou weigeren zijn garantie toe te passen en voor zover deze laatste buiten het toepassingsveld van de wettelijke garantie valt.

   Cora verbindt zich er nog steeds toe het wettelijke beginsel in acht te nemen van de verlenging van de garantieperiode met de volledige periode van onbruikbaarheid van het toestel in geval van defect. In geval van vervanging loopt de garantieperiode, eventueel verlengd met de duur van de onbruikbaarheid, verder op het ter vervanging geleverde apparaat, rekening houdend met de aankoopdatum van het oorspronkelijke apparaat.

   In geval van ontevredenheid kan de Klant contact opnemen met de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de handel: www.ombudsmanvoordehandel.be.

   Houd er rekening mee dat de garantie geen betrekking heeft op:

   • Schade als gevolg van een ongeval, diefstal, vandalisme, brand, blikseminslag, vorst, extreme koude, externe hitte of vochtigheid, onderdompeling die leidt tot corrosie (bijvoorbeeld oxidatie van mobiele telefoons) of langdurige immobilisatie die niet overeenkomt met het normale gebruik van een apparaat;
   • De kosten die kunnen worden gefactureerd ter gelegenheid van een interventie, wanneer er geen defect, afwijking of storing van het apparaat is vastgesteld;
   • Het onderhoud van het apparaat en de eventuele vervanging van onderdelen die door de fabrikant zijn gepland en als onderhoud worden beschouwd;
   • Alle schade als gevolg van het gebruik van energie, gebruik of installatie die niet in overeenstemming zijn met de instructies van de fabrikant;
   • Vervanging van verbruiksartikelen: riemen, lampen, batterijen, accu’s, scheerkoppen en ‑messen, messen, zekeringen, inktpatronen. enz., tenzij deze zelf het voorwerp uitmaken van een specifiek defect op het ogenblik van de verkoop;
   • Alle schade als gevolg van het gebruik van op illegale wijze verkregen software (kopieën), wijziging aan programma's of aan de instellingen van computergegevens;
   • Storingen als gevolg van een virus of een ander voorgeprogrammeerd systeem met een soortgelijk effect;
   • Een onderdeel dat volgens de fabrikant niet in overeenstemming is met de oorspronkelijke gegevens van het apparaat of een onderdeel dat zonder voorafgaande toestemming van de fabrikant is gewijzigd;
   • Opzettelijke of nalatige handeling van de gebruiker of een derde;
   • Een gebeurtenis die het gevolg is van het niet naleven van de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant en het niet respecteren van de procedures in de bij het apparaat geleverde gebruiksaanwijzing.
   • Commercieel, collectief, industrieel of professioneel gebruik, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen bij de aankoop;
   • Oxidatie van draagbare communicatieapparatuur;
   • Uitwendige delen: vernis, email, lak, verf, krassen, splinters of afdrukken in de behuizing van het apparaat of in de accessoires, die de koper bij ontvangst redelijkerwijs niet onbekend konden zijn.

   Artikel 11: Klantenrelaties

   Voor elke vraag, inlichting of klacht staat de Klantendienst van de Verkoper ter beschikking van de Klant.

   Concreet kan de Klant in geval van een vraag contact opnemen met:

   • Coradrive Woluwe, Gemeenschappenlaan 101, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe: + 32 2 778 18 18
   • Coradrive Rocourt, chaussée de Tongres 269, 4000 Luik: +32 4 247 92 89
   • Coradrive Hornu, route de Mons 163, 7301 Hornu: +32 65 710 333
   • Coradrive Messancy, route d'Arlon, 6780 Messancy: +32 63 382 508
   • Coradrive Anderlecht, Olympische Dreef 15, 1070 Anderlecht: +32 2 55 85 581
   • Coradrive La Louvière, rue de la Franco-Belge 228 bte 500, 7100 La Louvière: +32 64 278 261
   • Coradrive Châtelineau, rue du Trieu Kaisin 71 bte 1, 6200 Châtelineau: +32 71 240323

   Bellen kan van maandag tot zaterdag, behalve op feestdagen, van 9.00 tot 19.00 uur.

   De Klant kan ook een e-mail sturen via het "Contactformulier" dat beschikbaar is onderaan elke pagina van de website en in de app of via de link https://faq.cora.be/hc/nl/requests/new.

   De Klant kan ook een brief sturen naar het volgende adres: CORA nv "coradrive", Rue de Capilône 10, 6220 Heppignies, België.

   In geval van een klacht kan de Klant contact opnemen met onze Klantendienst:

   • ofwel rechtstreeks op de coradrive website, via de rubriek "Contact";
   • ofwel aan het coradrive verzamelpunt;
   • ofwel aan de receptie van de Cora hypermarkten;
   • ofwel aan de dienst na verkoop, via https://faq.cora.be (in het geval van elektrische of elektromechanische apparaten);
   • ofwel op de maatschappelijke zetel van Cora, Rue de Capilône 10, 6220 Heppignies, België.

   Alle vragen en klachten betreffende de levering moeten rechtstreeks aan de betrokken partner worden gericht volgens de procedures die van toepassing zijn volgens diens algemene leveringsvoorwaarden. In dit verband wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van de betrokken partner.

   Artikel 12: Gebruik van persoonsgegevens

   Uw gegevens worden verwerkt door Cora, als verantwoordelijke voor de verwerking, en zijn dienstverleners, als onderaannemers, op basis van dit contract en in overeenstemming met zijn privacybeleid dat beschikbaar is op https://www.cora.be/nl/6/persoonsgegevens.

   Het doel van de verwerking van uw gegevens is het beheer en de levering van de dienst Online Shopping.

   De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt zijn: identificatiegegevens, contactgegevens, fysieke gegevens, hobby's en interesses, financiële gegevens, authenticatiegegevens, consumptiegewoonten en gedragsgegevens.

   Cora zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij u daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. We wijzen erop dat de dienstverleners van Cora en hun onderaannemers, evenals de entiteiten van Louis Delhaize Groep, niet als derden worden beschouwd als zij betrokken zijn bij de uitvoering van deze dienst. Cora zal alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de gegevens vertrouwelijk te behandelen.

   De dienstverleners van Cora voor deze dienst zijn: Accenture Song (tot 1 april 2023) en SendInBlue. Voor de app is Cora's dienstverlener Ikomobi.

   Cora verwerkt ook uw gegevens die het via de website en de mobiele app verzamelt om de ervaring van de Klant op de website en de mobiele app te optimaliseren en eventueel te personaliseren. Zo bewaart Cora de reserveringsgeschiedenis op de website en de mobiele app om Klanten hun favoriete producten voor te stellen en om hen (indien zij daarmee hebben ingestemd) gerichte aanbiedingen voor te stellen en door te sturen.

   Om zijn diensten te verbeteren, kan Cora Klanten de mogelijkheid bieden deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek.

   De persoonlijke gegevens van de Klanten worden maximaal 18 maanden na de laatste reservering bewaard, voordat ze definitief worden gewist.

   Cora verwerkt Klantgegevens in overeenstemming met bovengenoemd doel, conform deze voorwaarden en het privacybeleid dat beschikbaar is op https://www.cora.be/nl/6/persoonsgegevens. Wij nodigen u uit dit beleid te lezen, met name als u uw verschillende rechten wil uitoefenen: recht van inzage, recht op gegevenswissing, recht van bezwaar, recht op beperking, recht op verbetering en recht op gegevensoverdraagbaarheid.

   Artikel 13: Intellectuele eigendom

   De naam en het logo van Cora en andere bedrijven die behoren tot / onderaannemers zijn van Cora en die voorkomen op de website en de mobiele app zijn namen en handelsmerken die worden beschermd door nationale en internationale wetten.

   De gebruiksrechten, reproductierechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de mobiele app zijn de exclusieve eigendom van Cora of een van de aan haar verbonden ondernemingen of van een derde. Met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten wordt aan niemand een licentie of enig ander recht verleend dan het recht om de website en de mobiele app te raadplegen. Zij mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd of meegedeeld aan het publiek zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cora, de betrokken verbonden onderneming of de betrokken derde.

   Het is verboden de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel te gebruiken en/of te wijzigen, bijvoorbeeld te reproduceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cora, de betreffende verbonden onderneming of de betreffende derde.

   De onrechtmatige reproductie of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en is strafbaar. Alleen kopieën en downloads van de inhoud van de website en de mobiele app voor persoonlijke, particuliere en niet-commerciële doeleinden zijn toegestaan.

    

   Artikel 14: Aansprakelijkheid

   14.1 Algemeen

   De gedetailleerde productfiche is de enige contractuele bron, met uitsluiting van foto's (zie hierboven).

   In het algemeen zijn alle verplichtingen van Cora middelenverbintenissen.

   Dit beding doet geen afbreuk aan de verplichtingen van openbare aard die aan Cora worden opgelegd door de wetgeving inzake consumentenbescherming die op de Klant/Consument van toepassing is.

   Cora kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van zijn verplichtingen indien deze te wijten zijn aan de schuld van de Klant, aan de schuld van een derde of aan een geval van overmacht.

   In elk geval is de aansprakelijkheid van Cora beperkt tot fraude, met uitsluiting van grove fouten, ernstige fouten en gebruikelijke lichte fouten.        

   Cora wijst alle aansprakelijkheid af:

   • in geval van indirecte schade;
   • in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van zijn verplichtingen of onvoldoende medewerking van de Klant bij de uitvoering van zijn verplichtingen;
   • in geval van fout van een derde;
   • in geval van overmacht.

   In alle gevallen, en voor zover wettelijk toegestaan, is de totale aansprakelijkheid van Cora beperkt tot het bedrag van de reservering van de Klant.

   In geval van overmacht is Cora niet gehouden zijn verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Cora heeft in dat geval het recht zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht of de reservering van de Klant definitief te annuleren. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Cora onafhankelijke omstandigheid waardoor het nakomen van de verplichtingen van Cora jegens de Klant geheel of gedeeltelijk onmogelijk is. Deze omstandigheden zijn onder meer: stakingen, lock-outs, arbeidsconflicten, brand, technische incidenten, energiestoringen, storingen in de gebruikte netwerken, (telecommunicatie)lijnen of communicatiesystemen en/of de onbeschikbaarheid van onze website en mobiele app, het niet of niet tijdig leveren door leveranciers of andere derden en het niet verkrijgen van een toelating van de overheid.

   Om te reserveren moet de Klant meerderjarig zijn of toestemming hebben van zijn/haar ouder of voogd. Cora kan om een identiteitsbewijs vragen als de Klant alcohol reserveert. In voorkomend geval zal Cora geen tabak verkopen of verstrekken aan personen onder de daartoe bepaalde wettelijke leeftijd. Cora wijst alle aansprakelijkheid af indien de Klant onjuiste of valse identiteitsgegevens verstrekt (zoals, maar niet beperkt tot, valse leeftijdsgegevens).

   14.2 Werking en gebruik van de website

   Cora is slechts gehouden tot een middelenverbintenis met betrekking tot het functioneren en de continuïteit van de website en de app.

   Cora kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld:

   • voor gebeurtenissen die te wijten zijn aan overmacht, storingen en technische problemen met betrekking tot hardware, programma's of software voor internetnetwerken die, in voorkomend geval, kunnen leiden tot opschorting of beëindiging van de dienst.
   • indien de door de website aangeboden dienst incompatibel blijkt te zijn of slecht functioneert met bepaalde software, configuraties, besturingssystemen of apparatuur van de Klant.
   • voor de snelheid van de toegang tot de website vanaf andere websites, de snelheid waarmee de pagina’s van de website worden geopend en kunnen worden gelezen, externe vertragingen, opschorting of ontoegankelijkheid van de dienst, frauduleus gebruik door derden van alle op de website beschikbaar gestelde informatie.

   Het bovenstaande geldt ook voor de mobiele app.

   Cora streeft ernaar de website en de app met alle redelijke middelen te beveiligen.

   Cora aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou zijn toegebracht aan een computersysteem als gevolg van het gebruik van de website en de mobiele app.

   Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zijn technische uitrusting te beschermen, met name tegen elke vorm van besmetting door virussen en/of pogingen tot inbraak.

   De Cliënt is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de dienst en kan Cora niet aansprakelijk stellen voor vorderingen en/of procedures die tegen hem worden ingesteld. Hij verbindt zich ertoe elke vordering en/of procedure tegen Cora die verband houdt met zijn gebruik van de dienst in eigen naam te behandelen.    

   Cora wijst alle aansprakelijkheid af in geval van onderbreking, zelfs tijdelijk, van de dienstverlening op de website en de mobiele app.

   Cora behoudt zich het recht voor om alle wijzigingen en verbeteringen aan zijn diensten aan te brengen die het nodig of nuttig acht en is niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit zou voortvloeien.

   Daarnaast behoudt Cora zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding een dienst of alle diensten die het aanbiedt op de website of de app tijdelijk of definitief stop te zetten. Cora is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook die als gevolg daarvan kan ontstaan.

   14.3 Externe link

   De website en de app kunnen hyperlinks bevatten naar andere websites, die onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksregels, met name wat betreft het gebruik van de persoonsgegevens van de Klant. De Klant wordt aangeraden kennis te nemen van de gebruiksregels van deze sites en in het bijzonder van de regels die van toepassing zijn op zijn persoonsgegevens. Cora gaat geen enkele verbintenis aan met betrekking tot deze andere websites waartoe de Klant toegang kan hebben via de website en de app, met name wat betreft de inhoud, de werking, de toegang tot deze sites en het gebruik van zijn persoonsgegevens door deze laatste.

   Cora heeft geen technische of inhoudelijke controle over deze andere websites.

   14.4 Bewijs

   Tenzij de Klant het tegendeel bewijst, gelden de automatische registratiesystemen van de Verkoper als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de verkoopovereenkomst.

   Artikel 16: Toepasselijk recht / Vorderingen en geschillen

   De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

   In geval van een geschil kan de Klant een klacht indienen bij de Klantendienst van Cora om een minnelijke schikking uit te werken.

   Bij gebrek aan een minnelijke schikking tussen de Partijen zal elk geschil met betrekking tot de reservering, levering, voorbereiding en vooruitbetaling van de betrokken goederen en diensten en/of de toepassing van deze Algemene Voorwaarden onderworpen zijn aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de betrokken exploitatiezetel van Cora gevestigd is. Wanneer verschillende exploitatiezetels van cora betrokken zijn, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Charleroi bevoegd .

   In het geval dat een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal deze bepaling zo worden geïnterpreteerd dat zij de intenties van de partijen zo goed mogelijk weerspiegelt en zullen de overige bepalingen geacht worden van rechtswege van toepassing te zijn.

    

    

   BIJLAGE 1: Model van Herroepingsformulier

    

   (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

   (Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u de overeenkomst wil herroepen)

   • Ter attentie van

    

   Cora nv

   Rue de Capilône, 10

   6220 Fleurus (Heppignies)

   E-mail: info@cora.be

    

   Ik/wij (*) deel/delen u (*) hierbij mee dat ik/wij de overeenkomst betreffende de verkoop van het volgende product herroep/herroepen.

   .............................................................................................................................................................................

   Besteld op (*)/ontvangen op (*) ...............................................................................................................

   Naam van de consument(en)
   ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   Adres van de consument(en)
   ...................................................................................................................................................................

   Datum ....................................................................................................

   Handtekening van de consument(en), alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend

   ...................................................................................................................................................................

    

   Legale voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | Persoonsgegevens | Website gebruiksvoorwaarden | Leveranciersvoorwaarden | FAQ | Contact