Shopping Cora | FRNL
Menu
Wat zoek je ?
in dit bereik
  door de plaats
   Mijn rekening

   Aanmelden


   Nog geen account ?

   > Mijn account aanmaken

   Algemene verkoopvoorwaarden


   N.V. CORA, Rue de Capilône 6C, B-6220 Heppignies

   BTW-BE-0402.537.726 RPR Charleroi

    

   Update : 05/05/2017

    

   De eigendomsoverdracht van het verkochte goed vindt pas plaats na volledige betaling van de prijs. Bij bestellingen kan en mag er om een voorschot worden verzocht en het prijssaldo dient nog voor de levering van de goederen te worden voldaan.

    

   Bij Cora is mijn kasticket mijn waarborg.

    

   Cora verbindt zich ertoe om overeenkomstig de wettelijke bepalingen via zijn dienst na verkoop waarborg te bieden op alle in zijn Belgische vestigingen gekochte producten. Elke consument beschikt over een aantal rechten uit hoofde van de bestaande wetgeving op de verkoop van consumptiegoederen. Deze rechten komen geenszins in het gedrang door de onderhavige Cora-waarborg.

    

   De als zodanig verkochte displayproducten worden beschouwd als tweedehandsgoederen en krijgen derhalve slechts één jaar waarborg.

    

   Cora verbindt zich ertoe het wettelijke principe na te leven om de waarborgperiode te verlengen met de tijdsduur dat het toestel onbruikbaar was als gevolg van een defect, en te zorgen voor vervanging door een identiek of soortgelijk toestel indien herstelling niet mogelijk blijkt.

    

   Het toestel wordt kosteloos vervangen door een identiek of soortgelijk toestel met een gelijkwaardige aankoopprijs op het moment van vervanging. De waarborgperiode, in voorkomende gevallen verlengd met de tijdsduur dat het toestel niet bruikbaar was, loopt verder op het ter vervanging aangeboden toestel, met aanvang op de datum van aankoop van het oorspronkelijke toestel.

    

   De partijen komen overeen dat elk geschil over de bestelling, levering, herstelling en/of de betaling van de betreffende goederen en diensten onderworpen zijn aan het Belgische recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de betreffende bedrijfszetel van Cora gevestigd is. Bij betrokkenheid van meerdere bedrijfszetels van Cora zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Henegouwen (Divisie Charleroi) bevoegd.

    

   DE WAARBORG GELDT NIET VOOR

    

   • Schade als gevolg van ongevallen, diefstal, vandalisme, brand, blikseminslag, vorst, extreem koude of warme weersomstandigheden, vocht, onderdompeling of langdurig niet-gebruik dat voor een dergelijk toestel niet als normaal beschouwd kan worden.
   • De mogelijk in rekening te brengen kosten voor het nazien van het toestel indien er geen defect, storing of afwijking werd aangetroffen.
   • Het onderhoud van het toestel en de door de fabrikant geplande en tot het onderhoud gerekende vervanging van onderdelen.
   • Enige schade als gevolg van enige vorm van stroomtoevoer, gebruik of installatie in afwijking van de voorschriften van de fabrikant.
   • De vervanging van slijtbare onderdelen, zoals aandrijfriemen, lampen, batterijen, accu’s, roosters en snij- of scheermessen, zekeringen, inktpatronen enz., tenzij hier op het moment van aankoop reeds een defect aan was.
   • Enige schade als gevolg van het gebruik van illegaal verkregen (gekopieerde) software of door wijzigingen in de programmering of de instelling van computergegevens.
   • Defecten als gevolg van virussen of enige andere vooraf bedachte programma’s met vergelijkbare gevolgen.
   • Onderdelen die niet aan de oorspronkelijke toestelgegevens van de fabrikant voldoen of zonder zijn voor-afgaande toestemming zijn gewijzigd.
   • Schade door opzet of onachtzaamheid van de gebruiker of een derde partij.
   • Schade door niet-naleving van de door de fabrikant geleverde onderhoudsvoorschriften en van de gebruiksaanwijzing bij het toestel. Voorts elk commercieel, collectief, industrieel of professioneel gebruik, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen op het moment van aankoop.
   • Oxidatie van draagbare communicatietoestellen.
   • De buitenste delen: vernis, email, lak, verf, krassen, barsten of vingerafdrukken in de afwerking van het toestel of in de toebehoren die de koper bij ontvangst niet redelijkerwijs over het hoofd kan hebben gezien.

    

   Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden? Richt u dan tot de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de Handel : www.ombudsmanvoordehandel.be.

   Legale voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | Persoonsgegevens | Website gebruiksvoorwaarden | Leveranciersvoorwaarden | FAQ | Contact