Shopping Cora | FRNL
Menu
Wat zoek je ?
in dit bereik
  door de plaats
   Mijn rekening

   Aanmelden


   Nog geen account ?

   > Mijn account aanmaken

   Persoonsgegevens cora.be

   Uw rechten uitoefenen

   De persoonsgegevens die in het kader van dit verzoek worden verzameld, worden door Cora verwerkt op grond van een wettelijke verplichting.

   Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens: recht op toegang, recht op rectificatie, recht op wissen (recht om te worden vergeten), recht op bezwaar, recht op beperking van de verwerking.

   Cora bewaart, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw gegevens slechts zolang als nodig is om uw verzoek te verwerken.

   Wanneer persoonlijke gegevens moeten worden ingevuld, wordt dit op het formulier aangegeven met een asterisk. Doet u dit niet, dan kunt u geen gebruik maken van de gewenste dienst.

   Gegevens die niet met een asterisk zijn gemarkeerd, worden gevraagd om de verwerking van uw verzoek te vergemakkelijken.

   Bevoegde personen binnen de relevante afdelingen van de Cora-onderneming hebben toegang tot uw gegevens. Daarnaast kunnen wij, voor de goede uitvoering van de diensten die wij aanbieden, uw gegevens doorgeven aan onze onderaannemers.

   Uw gegevens kunnen, indien nodig, worden doorgegeven buiten de Europese Unie; op deze doorgifte zijn de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie van toepassing.

   U kunt ook richtlijnen vaststellen voor het bewaren, verwijderen en meedelen van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

   Als u klant bent van Cora card, kunt u uw gegevens op elk moment wijzigen door in te loggen op uw persoonlijke Mijn Cora klantaccount. Sommige van uw gegevens kunnen rechtstreeks vanuit uw menu worden geraadpleegd en gewijzigd.

   Indien u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, kan u worden verzocht een leesbare kopie van uw geldig identiteitsbewijs over te leggen. Dit is om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet worden gewijzigd op basis van instructies van een derde partij; wij moeten u kunnen identificeren.

   Indien u toegang wenst tot uw persoonsgegevens, kan Cora u vragen een redelijke vergoeding te betalen op basis van administratieve kosten voor eventuele extra kopieën van de gegevens naast de kopie die aan u is verstrekt.

   Indien u problemen ondervindt bij de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Cora door een e-mail te sturen naar het volgende adres: voor België naar DPO@cora.be

    

   Verwijdering van mijn persoonsgegevens (wissen)

   U wenst uw persoonsgegevens uit onze gegevensbestanden te laten verwijderen.

   Een verzoek sturen

    

   Inzage / raadpleging van mijn persoonsgegevens

   U wenst uw persoonlijke gegevens te raadplegen.

   Een verzoek sturen

    

   Wijziging / Rectificatie / Bijwerking van mijn persoonsgegevens

   U wenst uw persoonlijke gegevens te wijzigen die onjuist of onvolledig zouden zijn.

   Een verzoek sturen

   Legale voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | Persoonsgegevens | Website gebruiksvoorwaarden | Leveranciersvoorwaarden | FAQ | Contact