Shopping Cora | FRNL
Menu
Wat zoek je ?
in dit bereik
  door de plaats
   Mijn rekening

   Aanmelden


   Nog geen account ?

   > Mijn account aanmaken

   Legale voorwaarden


   ONZE AANBIEDINGEN

   Aanbod geldig tot uitputting van de vooraad en/of wijnjaren. Prijs voor normale hoeveelheden in de kleinhandel, drukfouten vourbehouden

    

   ONZE KORTINGEN OP PRODUCTFAMILIES

   Behalve op de producten in de folder(s) met actuele geldigheidsdatum en de producten aangeduid in de winkel als promoties. Korting geregistreerd en te cumuleren op de getrouwheidskaart

    

   ONZE AANBIEDINGEN « WINNENDE PRIJS! » 

   Cora betaalt u het verschil terug indien u elders goedkoper vindt:

   Op de producten aangeduid met « winnende prijs » in onze afdelingen, verbindt cora zich ertoe om het verschil terug te betalen tussen de anngeduide prijs en de prijs van de concurrentie, op eenvoudig vertoon van uw cora-kasticket en een bewijs van de prijs bij de concurrent tijdens de week vóór uw aankoop bij cora.

   Het verschil wordt terugbetaald op identieke producten (merk, kwaliteit, kaliber...) verkocht in België in een straal van 20 km rond het aankooppunt

    

   CORA GETROUWHEIDSKAART 

   Algemene voorwaarden van de cora getrouwheirdskaart.

   [+]
   • Elke klant kan op eenvoudige aanvraag een cora getrouwheidskaart verkrijgen. Het volstaat om het aanvraagformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. De cora getrouwheidskaart is persoonlijk en mag niet gebruikt worden door een andere klant buiten het gezin.
   • De cora getrouwheidskaart is gratis en wordt uitgegeven door Cora N.V., Rue de Capilône 6C, B-6220 Heppignies. (RPM Charleroi nr 0402537.726).
   • Cora N.V. behoudt zich het recht voor om deze actie te wijzigen of stop te zetten zonder wettelijke bepalingen te schenden.
   • Om van de promoties die aan de cora kaart verbonden zijn te kunnen genieten, moet de kaart aan de kassier(ster) voor het scannen van de aankopen aangeboden worden.
   • De winsten worden opgenomen op uw kaart in euro’s. Vanaf 5€ kunt u uw spaarpot gebruiken om een deel van uw boodschappen te betalen. Indien u uw kaart gedurende 6 maand niet gebruikt aan de kassa vervalt uw spaarpot. De vervaldatum van het bedrag in uw spaarpot staat vermeld op uw laatste kassaticket .
   • De cora getrouwheidskaart geeft u recht op gepersonaliseerde getrouwheidsbonnen. Dit kan enkel op spontaan vertoon van uw kaart aan de kassa.
   • In geval van verlies of diefstal, moet u uw kaart laten blokkeren aan het cora kaart onthaal. U kan uw bedrag van uw spaarpot, indien deze niet is opgebruikt door een derde, recupereren. U verkrijgt onmiddellijk een nieuwe kaart bij het invullen van een nieuw inschrijvingsformulier.
   • Het doel van de cora kaart is om elke klant aankoopvoordelen aan te bieden en om reclame-informatie persoonlijk aan hem/haar geadresseerd te kunnen sturen. Cora N.V., Rue de Capilône 6C, B-6220 Heppignies reikt de kaart uit en is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die doorgestuurd worden naar derden. U hebt het recht om deze gegevens in te kijken en te verbeteren. U kunt gratis en op eenvoudige aanvraag bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.
   • In het kader van de wettelijke bepalingen behoudt Cora N.V. zich het recht voor om de cora kaart in te trekken van elke klant die de kaart frauduleus gebruikt heeft.
   [-]

   CORA BETAALKAART

   • Cetelem / Alpha Credit, kredietgever, Ravensteinstraat 60, bus15, 1000 brussel, RPR Brussel N° 0445.781.316
   • Cora N.V. Krediet-tussenpersoon, Rue de Capilône 6C, 6220 Heppignies, Belgique. RPR Charleroi N° 0402.537.726

    

   Let op, geld lenen kost ook geld.
   De Cetelem cora Kaart is verbonden aan een kredietopening van onbepaalde duur van 1.500€ aan een JKP (Jaarlijks kostenpercentage) van 12,50%, vaste jaarlijkse debetrentevoet: 11,39%, maandelijkse kaartkosten in geval van gebruik van de kaart: 0,08% van het verschuldigd blijvend kapitaal op krediet en inbegrepen in het JKP. Kaart zonder voorafgaande inning van de jaarlijkse bijdrage. Indien u uw kaart niet gebruikt, zal er geen enkele kost aangerekend worden. Mogelijkheid tot financiering onder de vorm van een lening op afbetaling. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Alpha Credit n.v., kredietgever, Ravensteinstraat 60/15, 1000 Brussel, BTW BE 0445.781.316, RPR Brussel. Adverteerder: Cora n.v., kredietbemiddelaar, Rue de Capilône 6C, 6220 Heppignies, BTW BE 0402.537.726, RPR Charleroi.

    

   DE WERKGELEGENHEID

   De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden geregistreerd en bewaard in een bestand dat uitsluitend dient voor het personeelsbeleid en de administratie ervan. In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u op elk moment de persoonsgegevens die op u betrekking hebben raadplegen, aanvullen, verbeteren of doen verwijderen. Het volstaat een schriftelijk verzoek aan ons te richten.

    

    

   Legale voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | Persoonsgegevens | Website gebruiksvoorwaarden | Leveranciersvoorwaarden | FAQ | Contact