Uw cora blijft open zoals bijna gewoonlijk: Meer info

Shopping Cora | FRNL
Menu
Wat zoek je ?
in dit bereik
  door de plaats
   Mijn rekening

   Aanmelden


   Nog geen account ?

   > Mijn account aanmaken

   Persoonsgegevens cora.be/lu

   Uw rechten uitoefenen

   De persoonsgegevens die voor deze aanvraag worden verzameld, worden door Cora verwerkt op basis van een wettelijke verplichting.

   Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, beschikt u over de volgende rechten op uw gegevens: recht van inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid), recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking.

    

   U kunt uw rechten uitoefenen door een aanvraag in te dienen bij het e-mailadres DPO@cora.be

   Overeenkomstig de wetgeving en om ons in staat te stellen u te identificeren, voegt u bij uw aanvraag een kopie van uw identiteitsbewijs. De volgende identiteitsbewijzen met foto worden aanvaard: nationale identiteitskaart, paspoort, verblijfstitel. (rijbewijzen worden niet aanvaard). Gelieve uw vaste winkel te vermelden zodat wij uw aanvraag vlotter kunnen verwerken.

    

   In de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, houdt Cora uw informatie bij zolang als noodzakelijk voor de verwerking van uw aanvraag.

   U kunt zelf de richtlijnen bepalen met betrekking tot de bewaartijd, de verwijdering en de communicatie van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

   Uw gegevens kunnen het voorwerp uitmaken van een overdracht buiten de Europese Unie. In voorkomend geval wordt deze overdracht omkaderd door modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

   Als u in bezit bent van een Cora-klantenkaart, kunt u uw gegevens op eender welk ogenblik wijzigen door in te loggen op uw persoonlijke My cora-klantaccount.

   Een aantal van uw gegevens zijn immers rechtstreeks toegankelijk en bewerkbaar vanuit uw menu.

   Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement.

   Legale voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | Persoonsgegevens | Website gebruiksvoorwaarden | Provider gebied | FAQ | Contact