Op zondag 23 en 30 december, zal uw hypermarkt uitzonderlijk open zijn van 9u tot 18u! 

Shopping Cora | FRNL
Menu
Wat zoek je ?
in dit bereik
  door de plaats
   Mijn rekening

   Aanmelden


   Nog geen account ?

   > Mijn account aanmaken

   Een verblijf te winnen naar Disneyland Parijs


   Hoe kans maken:

    

   - Neem een foto van jezelf in de winkel samen met de Hulk
   - Like de Facebook-pagina / cora Belgium
   - Voeg je foto toe aan de DISNEY-post op de Facebook-pagina / cora Belgium

    

   De foto met de meeste likes wint. Good luck !

    

   REGLEMENT “DISNEY Wedstrijd - Facebook” 


   Artikel 1
   De firma CORA nv (btw BE-0402.537.726), met exploitatiezetel cora Anderlecht, Olympische Dreef 15, 1070 Anderlecht en cora Woluwe, Gemeenschappenlaan 101, 1200 Woluwe stelt een wedstrijdspel voor dat plaatsvindt van 23/10/2018 10:00 tot 08/12/2018 om 23:59 op de Facebook-pagina cora Belgium: https://www.facebook.com/corabelgium
   Artikel 2
   Het spel is gratis en toegankelijk voor iedereen ouder dan 18 jaar op de dag van hun deelname in België. De publicatie van foto's met minderjarigen is de verantwoordelijkheid van de volwassen persoon die deze publiceert. Elke persoon kan slechts éénmaal deelnemen aan de wedstrijd.
   Door deel te nemen aan deze wedstrijd, stemt de deelnemer ermee in dat zijn imago en de foto's die als onderdeel van de wedstrijd worden gepost door cora worden gebruikt op de media waarover hij beschikt (website, sociale netwerken, e-mailing, folders, ...) om hun wedstrijd te promoten en om de gedistribueerde winsten te illustreren (inclusief de foto's en afbeeldingen van de co-deelnemers die op dezelfde foto's aanwezig zijn).

   Artikel 3
   Deelnemen aan de wedstrijd kan uitsluitend op de Facebook-pagina: https://www.facebook.com/corabelgium

   Artikel 4
   Om deel te nemen aan het wedstrijdspel, moet de deelnemer een foto van zichzelf laten nemen naast de Hulk bij cora Anderlecht of naast de Iron Man bij cora Woluwe. Hij moet dan zijn foto toevoegen aan de DISNEY-post op de Facebook-pagina / cora Belgium. Tijdens de hele duur van het wedstrijdspel wordt één deelname per persoon toegestaan (zelfde post- of e-mailadres en zelfde familienaam). Foto’s die niet in overeenstemming zijn met het reglement worden automatisch verwijderd.

   Elke onvolledige, onleesbare of na de uiterste datum of in een andere dan de voorziene vorm ingestuurde deelname zal als ongeldig worden beschouwd.

   De 2 deelnemers die tijdens bovenvermelde periode de meeste “likes” verzamelen, winnen de prijzen zoals vermeld in artikel 5

   Artikel 5
   • 1e plaats: verblijf van één nacht in een Disney 3 * hotel (een kamer voor 4 personen) en twee dagen toegang in het Disneyland Park te Parijs
   • 2e plaats: een Disney-verrassingspakket

   Artikel 6
   De prijzen kunnen niet worden omgeruild of aanleiding geven tot een financiële vergoeding die overeenstemt met zijn waarde. De prijs is niet overdraagbaar.

   Artikel 7
   2 deelnemers zullen tot winnaar worden uitgeroepen, zij die voor zijn foto’s de meeste stemmen hebben verzameld op de Facebook-pagina https://www.facebook.com/corabelgium. De 1ste zal de deelnemer zijn die de meeste stemmen heeft behaald, de 2de is diegene het 2de meeste aantal stemmen heeft. Bij ex aequo wordt de winnaar aangeduid door lottrekking.

   Artikel 8
   De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de datum en de modaliteiten van de prijsuitreiking via de Facebook-pagina cora Belgium. Na het opgegeven termijn blijft de prijs eigendom van de organisatoren.
   Winnaars moeten in ieder geval hun leeftijd rechtvaardigen. De organiserende firma cora behoudt zich het recht voor de identiteit van de deelnemers te verifiëren om de naleving van onderhavig reglement te verzekeren, en met name om deelnemers uit te sluiten die misbruik van de wedstrijd zouden hebben gemaakt of een poging tot fraude zouden hebben ondernomen. De organisator is niet verplicht alle ontvangen inschrijvingen systematisch te onderzoeken, maar kan de controle eventueel beperken tot de inschrijvingen van de potentiële winnaars.
   De organiserende firma cora behoudt zich het recht voor het toekennen van de prijs te weigeren aan elke deelnemer die zijn leeftijd niet zou aantonen of die verkeerde inlichtingen zou hebben verstrekt, binnen een termijn van 8 werkdagen nadat de organiserende firma de aanvraag tot bewijs per e-mail heeft verstuurd.

   Artikel 9
   De deelnemende firma cora herinnert de deelnemers aan de kenmerken en de beperkingen van het telecommunicatienetwerk en wijst elke aansprakelijkheid af voor de gevolgen van de verbinding van de deelnemers met dit netwerk via de Facebook-pagina https://www.facebook.com/corabelgium. Meer bepaald kan de deelnemende firma niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, materieel of immaterieel, die zou worden berokkend aan de deelnemers, hun uitrusting en de gegevens die erop zijn opgeslagen, en voor de mogelijke gevolgen voor hun persoonlijke activiteiten.
   De nv cora stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en gecontroleerde informatie en/of tools aan te bieden; ze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op de website. De organiserende firma cora kan evenmin aansprakelijk worden gesteld ingeval één of meerdere deelnemers er niet zou(den) in slagen hun bericht te versturen via de Facebook-pagina https://www.facebook.com/corabelgium omwille van enig technisch defect of enig probleem met het netwerk, de verbinding of de toegankelijkheid tot het spel.

   Artikel 10
   De organisator behoudt zich het recht voor het spel en het reglement in te korten, uit te stellen, te wijzigen of aan te vullen als de omstandigheden dat vereisen. Hij kan voor deze wijzigingen niet aansprakelijk worden gesteld.

   Artikel 11
   De organiserende firma cora behoudt zich het recht voor het spel geheel of gedeeltelijk te annuleren als blijkt dat er fraude is gepleegd onder welke vorm ook, en met name computerfraude in het kader van de deelname aan de wedstrijd of van het bepalen van de winnaar. Ze behoudt zich, in die veronderstelling, het recht voor de prijzen niet toe te kennen aan de fraudeurs en/of de plegers van deze fraude voor de bevoegde rechtbanken te dagen.

   Artikel 12
   Dit reglement is beschikbaar op de Facebook-pagina https://www.facebook.com/corabelgium

   Artikel 13
   De deelname aan dit spel houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van onderhavig reglement, van de deontologische regels van toepassing op het internet, en van de wetten en reglementen van toepassing op gratis spelen.

   Artikel 14
   Er wordt geen enkele geschreven of telefonische communicatie gevoerd over de wedstrijd en het aanwijzen van de winnaars.

   Artikel 15
   Onderhavig reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving.
   De partijen zullen zich inspannen om elke betwisting die zou voortvloeien uit de uitvoering van het reglement in der minne te regelen. Elke klacht in verband met dit wedstrijdspel wordt uitsluitend voorgelegd aan het oordeel van de directeurs van CORA Anderlecht en Woluwe, tegen wiens beslissing geen enkel beroep mogelijk is.
   Bij gebrek aan een minnelijke schikking wordt het geschil overgemaakt aan de bevoegde Brusselse rechtbanken. Opgesteld op 19/10/2018.

   Legale voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | Website gebruiksvoorwaarden | Provider gebied | FAQ | Contact